Una nova àrea amb pintures rupestres al Sahara Occidental

Narcís Soler Masferrer, Joan Escolà Pujol, Joaquim Soler Subils, Carles Serra Salamé, i Jordi Ungé Plaja

Roches ornées, roches dressées. Hommage a Jean Abelanet. Colloque de l'Association Archéologique del Pyrénées-Orientales (A.A.P.O.)

Perpignan, 2001

En prensa