{short description of image}
L'art de RKEIZ(*) IndexFig.1

La zona d'art rupestre de Rekeiz es troba al nord de la població de Tiffariti, a la serralada de Lemgasem. en aquesta serralada hi ha tot un seguit de recers poc profunds, excavats en gresos i orientats majoritàriament cap a llevant. En aquest recers hi ha pintures que representen animals salvatges,(fig.1) escenes de caça i rituals.

figures humanes
Fig.2

També hi és representada la ramaderia amb figures humanes (fig.2) que menen ramats de bòvids.(fig.3) Al 1995 vàrem tenir la primera noticia de l'existència d'abrics amb pintures que fins aquest moment no eren coneguts. L'equip de la Universitat de Girona ha portat a terme una prospecció sistemàtica a tota la zona, a fi de documentar de forma exhaustiva tots els abrics amb pintures. Ara ja n'hi coneixem una cinquantena, cosa que fa que sigui un dels conjunts més notables de tot el desert del Sàhara, i ens proporcionarà; molta informació sobre les antigues poblacions que hi van viure.

Les pintures rupestres de Rekeiz es poden considerar les més importants del Sàhara Occidental. La bellesa de les seves imatges, la varietat i multiplicitat de colors i la gran quantitat de figures que contenen els recers fan d'aquesta zona un dels tresors culturals i històrics amb més necessitat de protecció de tot el Sàhara Occidental.


(*)Narcís Soler, Carles Serra, Joan Escolà, Jordi Ungé;, 1999. Sàhara Occidental. Passat i present d'un poble ,ed. Universitat de Girona, p.118